Pigment Kunsthandel A/S har vest-Norges største avdeling innen kunstnermateriell, og vi har et fagorientert personale kan gi råd om det meste innen kunst og hobby.

Pigment Kunsthandel A/S ble startet i 1979 og har i dag tilholdssted i Kipervikgata 17 og eies i dag av Mette Dyb.